Hvilke opgaver har fagforeningerne?

Hvilke opgaver har fagforeningerne? De fleste danske fagforeninger sigter mod en speciel branche, dvs. at de henter deres medlemmer fra et fagområde, f.eks. industri eller handel. De lokale billige fagforeninger er en del af de større landsdækkende fagforbund. Fagforeningerne blev dannet før fagforbundene. De begyndte som små, lokale sammenslutninger, som senere gik sammen om at skabe de landsdækkende organisationer. Det er ikke lovpligtigt, at man skal være medlem af en fagforening i Danmark. Fagforeningerne ser til medlemmernes interesser og fører deres sag, og deres primære opgave er at arbejde for gode løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne. Som medlem af en fagforening kan du henvende dig til din fagforening for hjælp i tilfælde af problemer omkring din ansættelse. Du kan bl.a. få vejledning om trivsel på arbejdet, hjælp til forhandlingsteknikker ved lønforhandlingerne, få din ansættelseskontrakt tjekket, få rådgivning og støtte ved en eventuel fyring, strejker og andre konflikter. Du kan også få juridisk støtte, hvis du skulle få problemer med din løn, en opsigelse, har fået en arbejdsskade eller er længerevarende syg. En fagforening og en a-kasse er ikke det same. En a-kasse er ofte tilknyttet en fagforening. Din a-kasse står f.eks. for at udbetale dagpenge, feriedagpenge, orlovsydelse for børnepasning og efterløn.